RWD

Kariera

Osobom zainteresowanym proponujemy możliwość podjęcia stałej współpracy z naszą kancelarią. Zapraszamy do współpracy zarówno osoby z doświadczeniem, jak i studentów ostatnich lat studiów prawniczych, również jest możliwość obycia praktyk studenckich.

Jeśli spełniasz te kryteria i starasz się o pracę w Kancelarii REGENT LEGAL, wystarczy przesłać CV, oraz informacje o obszarach zainteresowań na adres regent@jrkrp.pl.  Prosimy o umieszczenie informacji w CV: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Joannę Regent-Cendrowską na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które, niniejszym aplikuję.”

W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wycofania powyższej zgody a wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdziesz poniżej:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelarię Radcy Prawnego Joannę Regent-Cendrowską  z siedzibą w Legionowie (05-119) przy ul. Gen B. Roi 28 lok. 6, NIP: 928 187 39 82, REGON: 141634416 (dalej: Administrator).

2. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody.

3. Udostępnienie danych osobowych

Pani /Pana dane mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz dostawcom usług IT.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat.

5. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zadzwoń
i umów się na spotkanie

tel:
669 134 666

• Bankowość i finanse

Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne

• Obsługa prawna przedsiębiorców.