RWD

Postępowanie administracyjne

Kancelaria REGENT LEGAL prowadzi również postępowania z zakresu praw administracyjnego, w ramach współpracy zapewniamy kompleksową pomoc m.in. w uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych i doradztwo oraz reprezentujemy ich w postępowaniach przed organami administracyjnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria REGENT LEGAL specjalizuje się w sporządzaniu odwołań od decyzji organów administracji publicznej I instancji, a także w sporządzaniu skarg od decyzji organów II instancji do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sporządzamy również skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.

Zadzwoń
i umów się na spotkanie

tel:
669 134 666

• Bankowość i finanse

Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne

• Obsługa prawna przedsiębiorców.